Waarom lerarenmaatschappen?

Frank Weijers schreef onlangs voor het onderwijsblad Van12tot18 een stuk onder de uitdagende titel: Echte ondernemers worden geen leraar. Dat was aanleiding voor een bijeenkomst op 22 maart waar een groepje enthousiaste leraren nadacht over een alternatieve manier om een school op te zetten. Een manier waarbij het doel, de kwaliteit en de inhoud van het onderwijs bepaald wordt door de leraren zelf en niet ondergeschikt is aan de organisatie.

Bij de uitnodiging voor de bijeenkomst schreven we:

Stel je voor: leraren vormen een maatschap. Samen bepalen ze welke ondersteuning (zoals een secretaresse, een conciërge, administratief medewerkers en een bureaumanager) ze willen inhuren zodat ze zich optimaal kunnen concentreren op hun werk als leraar. Een school, die precies ‘andersom’ georganiseerd is: niet de managers voeren de boventoon, maar de professionals, te beginnen bij de leraar.

Op zaterdag 22 maart, op het Vathorst College, Amersfoort, willen we met een groep geïnteresseerde leraren nadenken, elkaar bevragen, uitdagen en elkaar bestoken met ideeën over deze nieuwe vorm van het organiseren van een school. Is dit een aantrekkelijke weg naar meer kwaliteit en plezier in het onderwijs? Zouden we de basis kunnen leggen voor het oprichten van een of meer maatschappen van leraren?

Inspiratie voor deze gedachte haalden we ook uit het boek ‘Het Alternatief’ onder redactie van René Kneyber en Jelmer Evers. Dat boek is een oproep aan docenten om te professionaliseren, waarbij een alternatief organisatiemodel voor scholen wordt voorgesteld onder het motto ‘Flip the System‘. Een lerarenmaatschap is een mogelijkheid om het bestaande onderwijssysteem te ‘flippen’.

Waarom deze site?

Op deze pagina’s willen we regelmatig verslag doen van ons onderzoek naar de mogelijkheden om de organisatie van scholen anders vorm te geven. Dat kan op de manier van een of meer lerarenmaatschappen op een school, maar we zijn ook benieuwd naar andere organisatievormen. Voorwaarde is wel dat het zwaartepunt daarbij ligt bij de leraren en dat de schoolleiding en bestuurders de rol hebben van onderwijsondersteunend personeel. ‘Flip the System‘ immers.

De deelnemers aan de discussiedag op 22 maart zullen op deze plaats verslag doen van de ideeën die we op die dag hebben ontwikkeld. Op deze pagina’s zullen we documenten en informatie verzamelen, die nodig zijn om samen met collega’s een maatschap op te zetten, of voor je school een andere organisatievorm te ontwikkelen.

We nodigen ook anderen van harte uit een bijdrage te leveren aan deze site. Dat kan in de vorm van een blog of een artikel, reacties bij een bericht, of andere interessante informatie.

Frank Weijers, Renske Valk, Dick van der Wateren
.